Samenwerking

De Rooij Waalwijk Logistiek staat op velerlei gebieden open voor samenwerking. Of dit nu is met klanten, leveranciers of collegabedrijven.

Samenwerking biedt vele voordelen voor alle partijen als er een gemeenschappelijk doel is en er een heldere open communicatie bestaat tussen de samenwerkende partners.

Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking die De Rooij Waalwijk is aangegaan met een aantal bedrijven, die het transport voor onze logistieke klanten kunnen verzorgen. Marcel de Rooij kan u hier uitgebreid over toelichten.

Zijn contactgegevens zijn: tel. 0416-568202, marcelderooij@derooijwaalwijk.com